Byskogen ungdomsskole (Tønsberg)

Byskogen ungdomsskole (Tønsberg)

Postadresse: , 3117 Tønsberg

Besøksadresse: Wergelands vei 54, 3117

Telefon: 33 29 23 00

Kontaktperson: Elin Vedvik, 33 29 23 20, 924 36 504, elin.vedvik@tonsberg.kommune.no

Antall produksjoner: 5

  • Alle

Amina Sewali - Gjør det selv!

Musikk, Trinn: 8-10
NB! TURNEEN I FÆRDER OG TØNSBERG I UKE 6 2020 ER DESSVERRE AVLYST. Amina Sewali er skuespiller, sanger, beatboxer, musiker og manusforfatter. Ikke minst er hun en uhyre dyktig musiker. Med en nydelig stemme.Gjennom Gjør det selv!-turneen, får du høre alt fra norske folktoner, jazz og hip hop: Alt kjørt gjennom Aminas kreative univers.Orkesteret hennes består av en computer, elektriske effekter og en gitar. Jan Martin Vågen står for visuelle eksplosjoner via videoprojeksjon.Vil du lære å lage beats av Amina? Se her

Film og animasjon

Film, Trinn: 9-10
I møtet med lokale filmskapere får elevene grunnleggende innføring i å fortelle historier på film. På en underholdende måte lærer elevene om dramaturgi og filmanalyse, og får deretter prøve seg som animasjonsfilm-skapere.
Fra Sandnes Media kommer det som regel to animatører og det betyr at to klasser lager animasjonsfilm samtidig. For å få opplegget til å gå opp med antall klasser kan det ved enkelte skoler være dager hvor det kommer en animatør og holder kurs for en klasse. Det er oppstart kl 09:00.I Re kommune er det film for 9. trinn og i de andre kommunene for 10. trinn.
 

Kulturvertkurs for ungdomsskolene

Annet, Trinn: 8-10
Kulturvertkurs for ungdomsskolene i Vestfold 2019Vi inviterer kulturverter og kulturkontakter i Vestfold til en spennende dag med kompetansebygging i arrangementsgjennomføring!Kulturvertkurset skal ruste kulturvertene for oppgaver knyttet til arrangementer både i regi av Den kulturelle skolesekken(DKS) og skolens egne arrangementer. Deltakerne på dette kurset kan i tillegg til en felles kursdel, velge mellom tre relevante workshops, hvor de får sjansen til å utvide sin kompetanse innenfor fagfeltene lyd/lys, konferansier eller PR/markedsføring.Som opplevelser generelt, blir også kunst- og kulturopplevelser sterkere når de møtes med entusiasme og forventing. Derfor er en av kulturvertenes viktigste oppgaver å skape oppmerksomhet om kommende kunst- og kulturbesøk på skolen – både blant medelever og lærere. Ved skoler hvor kulturverter deltar som arrangør, får både elever og lærere et større utbytte av både DKS-besøk og andre arrangementer ved skolen.

Hva elevene, kulturkontakter og skolen får ved å delta på kulturvertkurset:
  • Mulighet til å utvide sin arrangørkompetanse innenfor kulturarrangementer
  • Motivasjon og inspirasjon til å tilrettelegge forholdene for dette arbeidet på egen skole
  • Praksis og erfaring som kan benyttes ved arrangementer i forbindelse med Den kulturelle skolesekken eller skolens egne arrangementer
  • Kulturvertene får god og nyttig kompetanse slik at de kan bistå kulturkontakten i arbeidet med Den kulturelle skolesekken på skolen
Deltakerne får et nært møte med en kunstner, en generell del som er felles for alle deltakerne, og en workshopdel hvor kulturvertene fordeler seg basert på ønsket tema. Mens kulturvertene har workshop vil det være en samling for kulturkontaktene. Nærmere informasjon om tema for kulturkontaktenes samling kommer senere.Kurset er gratis, inkluderer lunsj og Vestfold fylkeskommune dekker reiseutgiftene.
Påmelding innen 3. september Påmeldingsskjema: https://vfk.pameldingssystem.no/test-dks-kulturvertkurs-for-ungdomstrinnet-2019

Little Joy

Scenekunst, Trinn: 8-10
Little Joy er inspirert av scenekamp, slapstick og morsomme lydeffekter, og er en forestilling som kan spilles hvor som helst med tre sjarmerende (og utagerende) dansere. Slag, klaps og spark er bygget inn i intrikate sekvenser av vold akseptert av mottaker. Øyeblikk av (innbilt) smerte vises gjennom elegante og ekspressive bevegelser. Dette er seriøs lek, hysterisk tragedie og altoppslukende å se på for publikum. 

TØNSBERG - En by i endring

Visuell kunst, Trinn: 8
Tønsberg - En by i endring består av en byvandring etterfulgt av et arkitekturverksted på Haugar Vestfold Kunstmuseum. 
BYVANDRING (60 min.)Bygningers form og farge henger sammen med den tid de er skapt i og hvilke funksjoner de har. Med utsyn over kanalen får elevene et innblikk i hvordan byen har endret seg fra middelalderen og frem til i dag. Målsetning er å gi elevene økt innsikt og bevissthet rundt følgende temaer:
  • Lokalhistorie, arkitektur og byens identitet. 
  • Moderne arkitektur. Materialer, form og funksjon.
  • Rommets betydning, bakgårder, torg og grønne lunger.
  • Bygningsvern, rivning eller gjenbruk? Eksempler på gjenbruk av historisk arkitektur.
  • Ulike arkitektoniske stilarter og hvordan de gjenspeiles i Tønsbergs arkitektur.

ARKITEKTURVERKSTED (75 min.)Tønsberg vil oppleve en befolkningsøkning på 16 000 innbyggere de neste 15 årene og har et begrenset areal å bygge på. Inspirasjonen til verkstedsoppgaven vil være å utvikle en helt ny bydel i forlengelse av Kaldnes. Alle boliger skal her ha hverdagsbehovene dekket innen 5 – 10 minutters gange. Ved siden av boliger må det være mulighet for handel, møteplasser, rekreasjon, idrettsanlegg og offentlige tjenester som skole, barnehager og eldresenter. Sammen bygger elevene framtidens by, ut i fra hva de ønsker seg i byen i dag og hvordan de ser for seg fremtidens Tønsberg.I verkstedet knyttet til dette prosjektet skal elevene få bygge med LEGO [LEGO Architecture]. Etter at Lego ble oppfunnet i 1958 har over 400 milliarder legoelementer blitt laget. Et unikt produkt med et fantastisk stort potensiale. Nettopp derfor har man også sett muligheten og benyttet det i ulike pedagogiske sammenhenger i forbindelse med læring og forståelse innen mange fag.

Med en mengde ulike legoklosser (vinduer etc.) vil elevene først få innblikk i konstruksjon og størrelse forhold med utgangspunkt i enkle oppgaver. Slik vil elevene oppleve at enkle moduler satt sammen oppleves som bygninger. Deretter får elevene i oppgave enkeltvis eller i par og lage en egen bygning.

Vi ser på legoklossen som et unikt verktøy fordi dette er noe elevene har kjennskap til fra før, men i løpet av disse oppgavene vil de forhåpentligvis få en ny måte å tenke LEGO og konstruksjon på.

Vi avslutter med å sette alle bygningene sammen slik at vi i fellesskap kan snakke om de ulike ideene og tankene som oppsto underveis.  

Ved hjelp av øvelser og egne konstruksjoner håper vi elevene vil få kjennskap til noen av de arkitektoniske grunnprinsipper som; rom, skala, masse og tetthet, overflate og symmetri, moduler og repetisjon. Og selvfølgelig eksperimentering og fantasi!
Uttrykksform
Åpne filter