Sande ungdomsskole

Sande ungdomsskole

Postadresse: , 3070 Sande

Besøksadresse: Skolegata 14, 3070

Telefon: 33 78 71 30

Kontaktperson: Dag-Tommy Olsen, 95748991, dag-tommy.olsen@holmestrand.kommune.no

Antall produksjoner: 4

 • Alle

ISskulptur på Eidsfoss Hovedgård

Visuell kunst, Trinn: 8-9
Vi bygger en form av is på Eidsfoss Hovedgård.​​​​​​​Dette DKS- prosjektet er en stedspesifikk produksjon der elevene får et nytt blikk på et kjent sted i kommunen.Vi bruker is som byggemateriale og skaper en form i landskapet av elevenes arbeider. Skulpturen vil være midlertidig og i konstant forandring og det forgjengelige vil stå i kontrast til landskapets bestandighet.Tre kunstnere vil presentere is som formingsmateriale og i samtale med ungdommene skapes en installasjon i landskapet.På Eidsfoss hovedgård skal vi la oss inspirere av hagen og dens historie om eksotiske planter og fremmede frø. Former på frø finnes i uendelige variasjoner, noen har vinger og kan løftes av vinden, andre er gjemt i harde skall som trenger en skogbrann for å åpne seg mens andre igjen har utviklet en reisevei gjennom fugler og pattedyr som spiser frøene.
Alle har samme formål om å beskytte noe verdifullt, komme fram til et egnet sted der nytt liv kan utfolde seg. I 2020 er det 8- og 9-klassingene i nye Holmestrand kommune som sammen skal skape en isskulptur på Eidsfoss hovedgård. Vi skal skjære nye frøformer av is som etter hvert vil bli til en kjempestor lysende frøkapsel midt på plassen foran hovedgården. Disse fantasifrøene vil varmegradene forme videre på helt til de er tilbake i jorda og nye ideer vil blomstre på Eidsfoss hovedgård.Hver elev får sin iskube som skal formes med verktøy tilpasset arbeid i is, for så å sette sammen iskubene til en felles installasjon.I de to timene ungdommene jobber med is er dialog nøkkelen, det er her ideene oppstår, utfordres og kommuniseres. Ungdommene må selv utforske materialet og dets muligheter. Med fantasi, lyst og lek finner de sitt unike utrykk som skiller seg fra alle de andre.Kunstnerne er tett på i denne prosessen og bidrar til mestring.

Aluminiummuseet

Kulturarv, Trinn: 9
Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en moderne og fremtidsrettet utstilling med fokus på aluminiumproduksjon i både et nasjonalt og globalt perspektiv.Opplegget er todelt, med besøk på Hydro og på Aluminiummuseet.
Hos HydroElevene vil få en omvisning inne på fabrikken der de vil se og lære om:
 • Hydros virksomhet i Holmestrand i dag.
 • Hvilken rolle resirkulering spiller i et globalt miljøperspektiv.
 • Følge produksjongangen i fabrikken fra valseblokk til det som blant annet skal bli bygningsmaterialer og hermetikkemballasje.
På museetElevene vil få ulike gruppeoppgaver, som må løses ved bruk av film, dataspill, gjenstander og tekst i utstillingen. Opplegget avsluttes med en felles quiz. Elevene vil lære om:
 • Hvordan aluminium fremstilles.
 • Aluminiumets unike egenskaper og bruksområder.
 • Hvordan fremstilling av aluminium påvirker miljøet og naturressurser.
 • Miljøvennlig produksjon og resirkulering.
 • Aluminiumens plass i norsk industrihistorie.
Sikkerhetsregler hos HydroHer er det strenge sikkerhetsbestemmelser. Disse følges.
 • Hjelm og ørepropper blir utdelt.
 • Mat og drikke kan ikke tas med inn.
 • Klærne må dekke hele kroppen (ikke shorts og t-skjorte).
 • Gode sko, ikke slippers.
 • Det må leveres navneliste på alle elever og lærere i forkant. Lag en liste for hver gruppe, og lærere som følger gruppen. Ta med både fornavn og etternavn.
 • OBS! Navnelister skal sendes til urd.kalvik@vestfoldmuseene.no innen to uker før besøk.

Berger museum

Kulturarv, Trinn: 8
Berger museum og Fossekleiva kultursenter holder i dag til i felles lokaler og har et nært samarbeid. På Berger museum formidler vi tekstilindustrihistorie med utgangspunkt i Berger og Fossekleven fabrikker. Her ble det suksessrike Berger-pleddet produsert. Berger er i dag en av Norges best bevarte industrisamfunn. Tema Opplegget setter fokus på arbeidskårene til tekstilindustriarbeidere i dag og drar paralleller både til den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien i Norge og på Berger for mer enn 100 år siden.I del 1 vil vi sette fokus på «den nye arbeidsdagen» og diskutere forutsetninger for etablering av industri. Det vil bli vist film som i korthet viser arbeidsprosesser og elevene aktiviseres ved å delta i historisk løype som gjenspeiler diskusjonen om forutsetninger for industrietablering.I del 2 settes fokus på tekstilindustrien i dag og vi spør «hvor kommer klærne våre fra?» Hvorfor tekstilindustrien i Norge bukket under på slutten av 1900-tallet er et annet spørsmål som vi også vil problematisere. Det vil bli vist film og elevene vil bli aktivisert underveis og oppfordret til refleksjon og diskusjon.Dagsprogram:Opplegget varer fra kl. 09.00 – 12.30. 09.00 – 09.15: Felles introduksjon med informasjon og praktiske opplysninger.Del 1: 09.15 – 10.30Lunsj: 10.30 – 11.00Del 2: 11.00 – 12.15Oppsummering. Buss hjem kl. 12.30Opplegget er todelt, gruppene skal oppleve det samme og rullerer etter lunsj.​​​​​​​

Guriløkka og fangeliv i Sande - 2. verdenskrig

Kulturarv, Trinn: 9
I Sande var det en krigsfangeleir under 2. verdenskrig. Bli kjent med vår nære historie.Fangeleiren på Guriløkka
En kald høstdag i 1944 ankommer 380 russiske krigsfanger Sande jernbanestasjon. Godsvognene som fraktet dem er trekkfulle og kalde og helt uten sitteplasser. Fremme ved stasjonen får de beskjed om å marsjere opp til Guriløkka som ligger ca. 5,5 kilometer unna. Dette skal senere bli en daglig tur for fangene. Etter en lang marsj i tett snøvær kommer de frem til fangeleiren på Guriløkka hvor de blir innkvartert i brakker. Brakkene er hurtig konstruert og er nærmest åpne langs gulvet hvor vinden sniker seg inn. Her skal de bo og arbeide frem til den tyske okkupasjonsmakten bestemmer noe annet.Under 2. verdenskrig ble det opprettet 470 fangeleirer i Norge. De fleste av disse var for sovjetiske krigsfanger og lå i Nord-Norge. Fangeleiren i Sande ble bygget for at russerne skulle hugge tømmer til produksjon av knott. En knottfabrikk ble påbegynt ved jernbanestasjonen, men ble aldri fullført.Hvordan var livet for de russiske fangene i leieren? Hva skjedde med dem etter krigen? Hvordan forholdt lokalbefolkningen seg til krigsfangene de hadde fått så tett innpå seg? 
Bli med på en dag i krigsfangenes fotspor. Elevene skal gå fra Sande sentrum til Guriløkka og ned igjen slik som de russiske fangene gjorde hver dag for over 70 år siden. Ved den tidligere fangeleiren vil historiker Lars Aaserud fortelle om bakgrunnen for leieren, livet til fangene i leiren, forholdet til lokalbefolkningen og fangenes skjebne etter krigen. Mens drama og teater lærer Julie Vega Dahl vil kjøre et improteateropplegg hvor eleven skal gå inn i rollene som fangevoktere og fanger. Dagsplan
 • Kl. 08.30 Oppmøte på torget i Sande sentrum (ovenfor Meny). Noen ord om Guriløkka
 • Kl. 08.45 Avgang fra torget
 • Ca. kl. 10.15 Ankomst Guriløkka, matpakke og hvil
 • Kl. 10.30 Klassen dels i to grupper
 • Gruppe 1 går på vandrende foredrag med Lars Aaserud
 • Gruppe 2 blir på plassen og har rollespill med Julie Vega Dahl
 • Kl. 11.30 Gruppene bytter
 • Kl. 12.30 Konkurranse – trekking/bæring av tømmerstokker 
 • Ca. kl. 12.35 Retur til torget (ankomst ca. 13.45)


   Uttrykksform
   Åpne filter