Haga skole

Haga skole

Postadresse: , 3070 Sande

Besøksadresse: Skolegata 8, 3070

Telefon: 33 78 71 05

E-post:post.haga.skole@holmestrand.kommune.no

Kontaktperson: Anne-Liv Myhre, 909 99 158, anne-liv.myhre@holmestrand.kommune.no

Antall produksjoner: 10

  • Alle

Alexander Løken - Edvard Frosts ekspedisjoner

Litteratur, Trinn: 7

De voksne

Scenekunst, Trinn: 5-7
Fire merkelige mennesker stormer inn i klasserommet. De sier de er kommet for å «sprenge farger inn i hjernene deres» for å hjelpe dere, og de har dårlig tid. Samtidig, på ungdomsskolen: To venner har begynt på første skoledag i den nye klassen. Den ene sliter med å finne seg selv og sin plass i det sosiale hierarkiet på skolen. Den andre har bare én eneste venn og har det vanskelig hjemme. Han har også en konspirasjonsteori om at alle voksne har et virus på hjernen og prøver å overta jorda.Samtidig, i Mexico: En hel skoleklasse drar til Månen, der de finner ut at månefolket tror at jorda er laget av gelé. Eller kanskje ikke. Kanskje det skjer noe helt annet. Det er ikke så farlig."De Voksne" er et improvisert barneskuespill som går rett inn i barnas virkelighet, klasserommet, og insisterer på at håp, drømmer og fantasi er helt på ekte.Forestillingen er basert på Fredrik Høyers bok «De Voksne».NB! Dette skal være en overraskelse for elevene!

Bli kjent med biblioteket

Litteratur, Trinn: 2
Bibliotekene inviterer alle 2. klassingene til å bli kjent med biblioteket og alt det spennende som kan oppleves der. Det blir lesestund i tillegg. De som ikke allerede har lånekort, kan få det.
Alle kan gå på opplevelsesjakt i biblioteket og oppdage mye nytt.

Dansens verden (Siw Urå)

Scenekunst, Trinn: 3
3. klassinger vil  få et variert innblikk i hva dans kan være: Et møte i dansens verden!Hvordan vil jeg bevege meg når jeg er trist eller når jeg er glad? Hvordan ser verden ut opp-ned?Klarer vi å løfte noen slik at de tror de flyr? Hvor raskt kan jeg ramle på gulvet og sprette opp igjen uten å slå meg. Er det mulig å bevege seg så sakte at ingen kan se det?Elevene lærer enkle metoder for sammen å skape bevegelse og dans. Det fysiske samspillet og kreativitet står i fokus!Velkommen til oppdagelser og opplevelser med kroppen i bevegelse!Hver klasse får to besøk.

Grønn melodi

Musikk, Trinn: 2
Vil du være med i et orkester med en profesjonell musiker og prøve instrumenter av plast, tre, papp, metall? Visste du at man kan spille på søppel og gamle leker? Her formidles gjenbrukstankegang til barna på en leken måte. Bli med saksofonist Frøy på jakten etter fine melodier og spennende klanger. Opplev at musikk er overalt, alt kan være instrumenter og at alle kan være med å spille. En magisk musikkopplevelse!

Jernverket Eidsfoss

Kulturarv, Trinn: 7
Eidsfoss fremstår i dag som et tilnærmet komplett kulturmiljø med opphav i jernverksdriften. Både stedet som helhet og mange av de enkelte kulturminnene er svært autentiske. Det er generelt foretatt svært få endringer og inngrep som kan redusere verneverdiene. Eidsfoss er ut fra dette kanskje Vestfolds mest verdifulle industrimiljø.Temaet til DKS-opplegget er dansketid, enevelde og begynnende indistrialisering. Elevene deles i tre grupper, som rullerer slik at alle får være med på hver stasjon.I møtet med frøken Malmberg og grunnleggeren av jernverket, Casper Hermann Hausmann, vil elevene få innblikk i hvorfor det ble etablert et jernverk på Eidsfoss. På Eidsfoss Jernverksmuseum møter de formeren ved verket og deltar aktivt i forme- og støpeprosessen. De får med seg en selvlaget ”minnegjenstand” tilbake til skolen som historisk kilde over besøket.
Til slutt møter elevene formerenken Elise Kristensen. Hun levde nesten all sin tid på Eidsfoss (1867 -1957), og måtte forsørge seg og fire barn.Programmet:09.00: Velkommen
09.15: 1. stasjon
10.05: Bytte
10.15: 2. stasjon
11.10: Matpause
11.40: Vi samler oss igjen
11.50: 3. stasjon er i gang
12.45: Avslutte 3. stasjon
13.00: Avreise

Kulturvertkurs barneskole

Annet, Trinn: 6-7
Kurs for DKS kulturvertene i 6. og 7. klasse:I utganspunktet skal det være 4 kulturverter på hver skole: to fra 6. klasse og to fra 7. klasse. Kulturkontakten skal også delta, sammen med kulturvertene sine.PS. Det er begrenset med parkeringsplasser ved Biorama. Beregn litt tid for å finne parkeringsplass.
Program9.00           Velkomst og bli kjent
9.15           Den kulturelle skolesekken: Hva er det?
Rolle kulturverter: hva skal vi gjøre?Program DKS: vi finner det på nettet (fint hvis hver skole kan ta med en bærbar PC!).
10.15         Spisepause (medbrakt matpakke), frukt og drikke, og scenelek.            11.00         Gruppeoppgaver12.00         Tilbakemelding gruppeoppgavene12.30         Utdeling av kulturtvertbevis - Slutt

La dragene fly

Visuell kunst, Trinn: 7
Når vinden tar tak i den flygende dragen er det poesi.
Der er noe fascinerende med drageflyging, synes både store og små. Alle 7. klassingene i Holmestrand og Sande vil lage drager under fagkyndig veiledning. Selvfølgelig blir det også litt øving i drageflyging, når dragene er ferdige. På søndag 22. september blir det dragefest på fotballbanen Dyegata i Sande. Da flyr alle dragene opp i luften og det blir stor fest for alle!
Sveinung Dybvig, som er mannen bak både Sola og Kristiansand Dragefestival, har bygget drager i nesten 40 år. Sammen med sin datter Sunniva Aurora, har han leder utallige mange dragebygging worskhops. Kunstnere Sunniva Aurora Dybvig og Merete Semb kommer til alle klassene i uke 36. Sveinung lager en instruksjonsvideo, som legges ut på Youtube i uke 35.
Bakgrunnsinformasjon om drageflyging
Historikere tror at drager kom til Japan fra Kina eller Korea mellom år 600 og 800. Det var buddhistiske prester som først introduserte dragen. De første japanske dragene ble fløyet med religiøse formål. Det var her dragene begynte å få en annen form enn den standard rektangulære kinesiske/koreanske. Dragene fikk nå form som drager, fisk og skilpadder. Dragene ble nå symboler på god helse, lykke, god avling og fruktbarhet. De ble også brukt for å skremme bort onde ånder. Den bruken av drager strakk seg helt inn i det 1700-århundret.

I dag er den symbolske betydningen av drager kommet bort, men det er fortsatt noen tradisjoner knyttet til dragene. Fortsatt blir drager brukt under festivaler og religiøse høytider, men nå er det tradisjonene og gleden ved drageflyging som er drivkraften. Det er også vanlig i Japan at man gir "nyttårsdrager" til hverandre. Det betyr like mye for et japansk barn å få en drage som det betyr for et vestlig barn å få en julegave.

Drager har blitt brukt til alt fra fisking til militære formål tidligere. I militær sammenheng ble drager brukt både for å levere beskjeder, levere våpen og annet materiell og for overvåkning ved å heise opp en mann i luften som kunne se og/eller ta bilder. Det fins tidlige bilder (1906) fra krigssituasjoner hvor bilder over en slagmark er tatt fra en drage.
Drager har også vært viktig for utviklingen av de første flyene. I vitenskapen var det også ved hjelp av drager at Benjamin Franklin kunne bevise at lyn var elektrisk.

Drageflyvning er sannsynligvis mest populært i land som Japan, Kina, Bangladesh, India og Thailand hvor det blant annet er vanlig å arrangere drage-kamper. I disse kampene brukes det liner med glassbiter som kan kutte over strengene på de andre dragene.

I de siste årene har drageflyvning også utviklet seg til en sport, mest kjent som "kiting". I dag fins det flere som bare jobber som profesjonelle "kitere" hvor de konkurrerer i presisjonsflyvning og andre konkurranseformer. 

Skulptur i fokus - En dag med to opplegg

Visuell kunst, Trinn: 5
Skulptur i fokusHaugar Vestfold Kunstmuseum tilbyr elevene en byvandring med fokus på skulptur. Omvisningene har som målsetning å sette skulpturene inn i en sammenheng med arkitektur, offentlige byrom og lokalhistorie.Generell informasjonSkupturvandringens varighet er ca. 60 minutter. Vandringen foregår utendørs og elever og lærere bør kle seg etter været. Haugar Vestfold kunstmuseum ønsker elever og lærere hjertelig velkommen!SkulpturvandringVi vil ta for oss museets utsmykninger og historie, skulpturene i nærheten samt de unike gravhaugene fra vikingtiden. Videre går turen ned til Farmannstorget, så Fylkeshuset og videre til Romulus og Remus nedenfor Villa Møllebakken. Ved de ulike skulpturene skal elevene beskrive det de ser og vi snakker om ulike teknikker, materialbruk og om hvordan de ble laget. Omvisningen vil bli tilpasset de ulike klassetrinn.Under omvisningene vil vi trekke frem følgende temaer:
  • Kunst i offentlig rom og konteksten disse settes i.
  • Sjøfarten og hvalfangstens betydning for Tønsberg.
  • Haugars rolle som tingplass under Vikingtiden.
  • Myten om Romulus og Remus og plasseringen ved Villa Møllebakken.
  • Farmannstorget, torgets rolle gjennom historien og Bjørn Farmann-monumentet.
  • Skulpturelle teknikker; støpning, modellering og hugging.
SkulpturverkstedVi vil vektlegge skulpturene til Texmon Rygh og Nesjar i verkstedet. Her får elevene mulighet til å utforske det forenklede og abstrakte i sin egen formgivning av en skulptur. De vil erfare det å skape en tredimensjonal form samtidig som plassering, størrelse og materiale er noe de må ta hensyn til. Elevene bygger opp skulpturene ved å kombinere ulike materialer som ståltråd, papir, tape, papirleire og aluminiumfolie. Elevene får med seg skulpturmodellene tilbake til skolen.Målet med formidlingen
Gjennom dialogbasert formidling og verkstedarbeid skal elevene bli bedre kjent med modernismens skulpturer og hva som skiller dem fra de mer naturalistiske skulpturene som er i Haugars nærområde.
Kompetansemål
  • Lage enkle gjenstander i leire
  • Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
  • Samtale om sin opplevelse av samtidskunst

Superheltsentralen

Scenekunst, Trinn: 4
Velkommen til Superheltsentralen! Ingen oppgave er for stor eller for liten, når elevene skal få prøve seg med lek, improvisasjon og forskjellige teaterøvelser i Superheltsentralen.Her blir det timevis med bevegelse, latter, dans, fortellerglede, miming og moro med Julie Vega! Vi jobber med inspirasjon og ideer fra eget liv og fra egen fantasi, og bruker teamet «superhelt» i flere av øvelsene.Elever, lærere og assistenter som deltar, vil underveis lære øvelser som kan være inspirerende til arbeid med egne forestillinger og oppsetninger senere.
Uttrykksform
Åpne filter