Tilbake
Espen Winther
Flemming Bau
Gunnar Eldjarn Båtbyggeri
Jonas Nord Gusland
Jørn Olav Løset
Skriv ut

Havets drager: Vikingenes reiser

HAVETS DRAGER: VIKINGENES REISER

I år produseres det et nytt DKS-opplegg i Sandefjord for 6. klassingene i Larvik og Sandefjord. Skolene inviteres til en dag med vikingskipet Gaia i Sandefjord. Skipet er en kopi av skipet som ble funnet i gravhaugen på Gokstad i 1880. Elevene får lære om den maritime vikingtiden i Vestfold. Gjennom praktiske aktiviteter på land og vann vil de få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, deriblant skipsbygging, seiling/roing, handel, tokt og håndverk. Elevene skal innom fire poster i løpet av dagen. Elevene deles inn i to undergrupper på 3 av 4 poster. 

Elever og lærere må være godt kledd. Dagen blir gjennomført uansett vær og vind. Skoler som har elever med behov for tilrettelegging må ta kontakt med de ansvarlige på Midard vikinsenter i god tid før de skal på DKS-dagen.

Læreplanmål

Praktisk info og program

Rammen for opplegget er 4 klasser pr dag i tidsrommet kl. 09.30-13.00 inkludert tid til lunsj. Før oppstart med elevene     kl. 09.30 får de deltagende lærerne praktisk informasjon i samlet gruppe av stedsansvarlig formidler. Hver av de fire postene er på totalt 45 min. som inkluderer aktiviteter, evt. opprydding og forflytting til neste post. Lunsjen er satt til 25 minutter for å gi plass til en felles velkomst. Hver klasse, maksimalt 30 elever, må til enhver tid følges av minst en lærer som har ansvar for ro og orden. På postene vil utøverne ha ansvaret for formidling og organisering, men under spisepausen har lærerne det fulle ansvaret for elevene slik at utøverne får spist.

Kort beskrivelse av postene

Post 1 Vikingskip og seilteknikk
Posten handler om hvordan Gaia er bygget opp og hvordan vikingene rodde et vikingskip. Mannskap fra Båtlaget Gaia tar med seg elevene ombord i Gaia. Ute i havnebassenget får elevene prøve å ro skipet. (Forbehold om værforhold.)

Post 2 Jern og ull – viktige råvarer
Posten handler om hvilke håndverksteknikker som vikingene brukte til å lage seil og nagler. Elevene lærer seg å slindre med ulltråd og får med seg et vennskapsbånd hjem. Elevene får smi sine egne mini-vikingsverd i vikingsmia.

Post 3 Vikingferder og skipslast
Posten handler om hvor vikingskipene seilte og hva vikingene hadde med seg når de seilte på handel og tokt. Elevene tas med inn i en scene der et vikingskip ligger til kai og skal utstyres for en lang sjøreise til fjerne land. I et interaktivt rollespill er de krigerne til to store høvdinger der den ene vil på plyndringstolk og den andre heller vil handle på fredelig vis.

Post 4 Stokkekløving
Posten handler om hvordan vikingene laget plank til skip og bygninger. Elevene blir kjent med de mange verktøyene vikingene brukte til skipsbygging. De får selv prøve å kløyve stokker og hogge til plank slik som vikingtidens skipsbyggere ville gjort.


Relevante læreplanmål 5.- 7. trinn

Grunnleggende ferdigheter (spesielt muntlige ferdigheter og regning i samfunnsfag) står sentralt. Konkrete læreplanmål (se under) vil bli dekket i varierende grad gjennom aktivitetene.

Historie (samfunnsfag)
fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

Geografi (samfunnsfag)
forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

Muntlig kommunikasjon (norsk)
opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Design (Kunst og håndverk)
lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Produsent: Vestfoldmuseene​ avdeling Midgard vikingsenter.
  • I samarbeid med: Vestfoldmuseene avdeling Midgard vikingsenter og Den kulturelle skolesekken i Larvik og Sandefjord kommuner.