Tilbake
Pixabay
Pixabay
Pixabay
Skriv ut

Dyr i polare strøk

Et besøk på hvalfangstmuseet.

Presentasjon. Elevene besøker Hvalfangstmuseet. Her blir de tatt med på en fortellervandring i museets gamle sal fra 1917. I salen står dyr fra Arktis og Antarktis. Gjennom dialog, faktaopplysninger og spennende fortellinger om dyrene får elevene lære om hvaler, seler, pingviner og isbjørner.

Aktivitet. Etter fortellervandringen blir elevene tatt med i aktivitetsverkstedet. Her får hver elev i oppgave å modellere i plastilina èt av dyrene de har lært om. Resultatet ender alltid opp i festlige utgaver av dyrene, skapt av kreative barnehender. Plastilinafigurene får elevene med seg tilbake til skolen.

Mål med undervisningsopplegget. Elevene skal lære om utvalgte sjøpattedyr, dyr og fugler som lever i polarområdene. Elevene skal lære om dyrenes levesett, hva de spiser og hvordan de formerer seg.

Læreplanmål

EKSEMPLER PÅ AKTUELLE KOMPETANSEMÅL:

  • Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen.
  • Beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen.
  • Gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig.
  • Kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sandefjord
  • I samarbeid med: Vestfoldmuseene IKS

Om kunstner / utøver / gruppe