Tilbake
Lars Lerin
Vibeke Slyngstad
www.haugar.com
warhol.com
Skriv ut

Haugar Vestfold kunstmuseum

Alle elever i 8. trinn i Sandefjordskolen får besøke Haugar Vestfold Kunstmuseum. Skolene velger hvilken utstilling de vil se, og kontakter Haugar Vestfold kunstmuseum direkte for å avtale en omvisning med museumspedagogen.


Lærerveiledning

Formidling, påmelding og bussbestilling


Formidlingstilbud:
Museet tilbyr gratis omvisning til Vestfolds barnehager, grunnskoler, videregående skoler og høyskoler. Museet samarbeider med Den kulturelle skolesekken (DKS), men tilbudet gjelder også klasser som besøker museet på eget initiativ. DKS og grunnskolene er prioritert.

Omvisning:
Varighet: 45 min. Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere.

Formidlingsavdelingen utvikler undervisningstilbud for hver utstilling og tilrettelegger disse for hvert enkelt skoletrinn. Besøket i museet tar form av en dialogbasert omvisning som gir elevene mulighet til å bidra med sine erfaringer og synspunkter. Vi tilbyr også omvisninger på engelsk, samt kan tilrettelegge omvisninger etter spesifikke tematiske vinklinger som samsvarer med lærerplanene til de ulike trinnene.

Omvisning med verksted:
Varighet: 1t 45 min.

Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere.

Besøket består av en 45 minutters dialog basert omvisning i museets aktuelle utstillinger samt et besøk i verkstedet. Etter omvisningen får elevene anledning til å bruke seg praktisk – gjennom et verksted basert på det de nettopp har sett og opplevd. Dette blir en forlengelse av opplevelsen og læringen som skjer i utstillingssalene. Verkstedene knyttes sterk opp mot tematikk, teknikk og materialer i alle utstillingene. Her får eleven prøvd ut ulike teknikker som rommer alt fra maleri, tegning, modellbygging og veggmaleri til steinhugging.

Tidspunkt avtales ved bestilling:

09:00 - 10:45   / 11:15 - 13:00 / 13:15 - 15:00  

Museet praktiserer faste tider, men gir et visst rom for små forskyvninger. Lærere har også anledning til å komme gratis inn og se utstillingen/forberede seg før de skal ha med seg klasser hit, men dette må da avklares med museet på forhånd.

Dere bestiller selv tid direkte hos Haugar. Dette kan gjøres ved å ringe 33 30 76 70 eller send en e-post til: haugar@vestfoldmuseene.no

Gi oss i DKS Sandefjord beskjed om datoer/tidspunkter/antall elever.Vi bestiller og dekker utgiftene til buss for dere, send en e-post til tine.ostby@sandefjord.kommune.no når dere har avtalt tid med Haugar.

Dersom dere ønsker å bruke mer tid i Tønsberg, kan dere bare gi beskjed om det så bestuiller vi busstider som er tilpasset dette. Vi håper dere får en fin tur med klassen til Haugar Vestfold kunstmuseum.

Læreplanmål

EKSEMPLER PÅ AKTUELLE KOMPETANSEMÅL:

  • Samtale om opplevelser ved å betrakte visuell kunst.
  • Reflektere over fremstillingen av eget og andres visuelle arbeid gjennom tidene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sandefjord
  • Produsent: Haugar Vestfold kunstmuseum
  • I samarbeid med: Haugar Vestfold kunstmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe