Tilbake
Marianne Sørensen
Marianne Sørensen
Martin Kuhn
Marianne Sørensen
Marianne Sørensen
Skriv ut

10. trinn - "Skulptur & fortellinger" 2019

SKULPTUR OG FORTELLINGER

Et formidlingsopplegg om skulpturer, kunstnere og vi som betraktere.

Hvorfor har vi skulpturer i Larvik?
Hvem bestemmer at en skulptur skal stå plassert her og der i byen?
Når fikk Larvik sin første skulptur?

Ser du deg rundt i Larvik  vil du få øye på skulpturer, ikke bare en eller to, men flere. Vi ser at de står der, men ofrer de sjelden en tanke. Stopper vi derimot opp, betrakter skulpturene, og i tillegg stiller oss spørsmålet om hvorfor de står der, vil vi fort komme inn på spennende historier. Historier vi vil fortelle deg.

I formidlingsopplegget «Skulptur & fortellinger» tar vi opp tema skulptur og kunst i det offentlige rom. Gjennom utvalgte figurative- og abstrakte skulpturer, minnesmerker og fontener vil elevene lære om hvorfor billedhuggere får oppdraget med å lage skulpturer som skal være til glede og refleksjon for oss som bor eller besøker Larvik.


Formidlingsopplegget gjennomføres som vandring i byen. Skoleklassene møter opp i Badeparken ved biblioteket.

Varighet: 90 minutter.

Skulpturvandringen:

  • Badeparken: abstrakte skulpturer og helårsfontenen til Carl Nesjar
  • Torget: Diriksbauta, fontenen og minnesmerket 22. juli.
  • Steinbakken og Larviks eldste bebyggelse.
  • Herregårdsbakken: Kongeinskripsjonene.
  • Herregården: praktisk øvelse med hammer&meisel og historien om steinhuset til Ulrik Fredrik Gyldenløve

Formidlingsopplegget gjennomføres av utøvende billedhugger Martin Kuhn og museumspedagog Marianne Sørensen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Larvik
  • Kunstnere/grupper: Larvik museum
  • I samarbeid med: Martin Kuhn
  • Idé/opplegg: Larvik Museum og Martin Kuhn i samarbeid med kulturskrinet/DKS i Larvik.

Om kunstner / utøver / gruppe

Martin Kuhn er steinhugger, opprinnelig fra Tyskland, som har bosatt seg i Larvik. Han har flere utsmykkingsoppdrag bak seg. Bl.a. skulpturen ved innkjøringen til kulturhuset Bølgen. Han er en av pådriverne bak steinsymposiumet ved Stålakerbruddet i Tjølling.