Ansatte

Anna B. Jørgensen

Ansvarlig for DKS Grunnskole Vestfold
annaj@​vfk.​no
924 57 604

Natasha Peevor-Johnson

Prosjektleder for Marked for Musikk
natashap@​vfk.​no
478 73 709

Torill Sjømæling

Ansvarlig DKS videregående skole Vestfold
torillsj@​vfk.​no
909 19 432

Eva Belinda Leu

Turnékoordinator
evabelindal@​vfk.​no
948 64 966

Linda Gjersøe Helseth

Musikkprodusent: Programansvarlig Marked for Musikk
lindagjersh@​vfk.​no
913 45 733