vestfold

Evaluering

Evaluering og elevkommentarer skal gi oss viktige innspill på hvordan de ulike produksjonene oppleves og fungerer for skolen og elevene som er målgruppen.

Det er altså skolene evt. v/kulturkontakt som skal gi evaluering etter hvert besøk man har hatt. I tillegg er det enkelte kommuner som er pilotkommuner i forhold til elevkommentarer. Her er det viktig at kulturkontaktene hjelper elevene med å få tilgang til å gi kommentarer på nettet.


Evaluering på nett

Selve evalueringen er ingen stor jobb. Det meste er avkryssing samt felt for evt. merknader. Vi ønsker at formen på kommentarene i de evt. merknadene skal være av en slik karakter at det evt skal kunne brukes i offentlige dokumenter.

Annen evaluering

Hvis skolen ikke har mulighet for å evaluere på nett, er det likevel viktig å gi kommunekontakten en tilbakemelding. Evalueringen av de ulike tiltakene er en viktig oppfølging av Den kulturelle skolesekken.