vestfold

Årshjul

Dks i Vestfold har sine faste møteplasser i løpet av året i vårt samarbeid med kommunene og skolene.

For kulturkontaktene på skolene arrangeres:

  • Markedet for scenekunst i april. Presentasjon av scenekunstproduksjoner som kan velges til neste skoleår.
  • Marked for musikk i november. Presentasjon av konserter som kan velges til neste skoleår.

 

I tillegg er det viktig at kulturkontaktene sjekker turneene når de legges ut på nettsidene. Vi etterstreber at alle turneer for kommunde skoleår skal være ferdig lagt før skoleslutt i juni.

For kommunekontaktene er det flere møter og samlinger:

  • Kommunemøte i mars/april - erfaringsdeling og presentasjon av visuell kunst- produksjoner i samarbeid med Vestfold Kunstsenter.
  • Markedet for scenekunst i april
  • Sommeravslutning i juni
  • Kommunemøte i september/oktober - ulike faglige temaer
  • Marked for Musikk i november.
  • Juleavslutning/studietur i desember