vestfold

Nettsidene

Stefan Brunvatne @ Vestfold // 17.09.08

Hjemmesidene er den primære informasjonskilden om produksjonene. Ved å holde seg oppdatert på disse sidene skal skolene hele tiden finne informasjon om hva, hvem, hvor og når det skjer noe i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Blir det endringer i turneplanen vil skolene få direkte beskjed.

Hvordan finne fram på nettsidene:

Ved å velge "Velg skole" får man en oversikt over produksjoner som kommer til hver skole.

Under den enkelte produksjon vil det finnes lærerveiledning, turnéplan og annen informasjon om produksjonene. På faktaarket står hvilke tekniske krav de ulike produksjonene stiller, riggetid opp og ned, spilletid, bærehjelp mm.