vestfold

Honorarer i Den kulturelle skolesekken

Honorarer i Den kulturelle skolesekken

Vestfold fylkeskommune følger de nasjonale aktørenes honorarsatser for arbeid i Den kulturelle skolesekken(DKS).

Vestfold fylkeskommune følger de nasjonale aktørenes honorarsatser for arbeid i Den kulturelle skolesekken(DKS). Satsen for 2017 – 2018 er for selvstendig næringsdrivende på kr. 3.899,- pr.dag, gjeldene fra 1.8.2017.

Til informasjon så er fylkeskommunene nå i dialog med KS, med ønske om at de overtar forhandlingsansvaret for honorarer i DKS. Dette for å få på plass en felles honorarsats or alle kunstutrykk og for hele landet.