vestfold

Kommunekontakter

Frank Tindvik @ Vestfold // 31.10.16

Alle kommuner har en kontaktperson som er ansvarlig for det lokale DKS-programmet. Den kulturelle skolesekken er vedtatt av kommunestyret, og er en obligatorisk og forutsigbar ordning for skolene i kommunene. 

Holmestrand / Hof kommune: Gertruud Kunst

Horten kommune: Solfrid Sakkariassen

Larvik / Lardal kommune: Anne Bente K. Johnsen og Arve Karlsen

Nøtterøy / Tjøme kommune: Vigdis Martin

Re kommune: Siv Kristiansen

Sande kommune: Hilde W. Riser

Sandefjord kommune: Tine Østby, Gunn Strand Eliassen og Kirsti Evensen (nettet)

Svelvik kommune: Tale Henriksen,  tale.henriksen@svelvik.kommune.no

Tønsberg kommune: Ketil Teigen og Siri Johnsen (operativ leder)