vestfold

Kulturvertkurs høst 2016

Frank Tindvik @ Vestfold // 01.08.16

Vi inviterer kulturverter og kulturkontakter ved ungdomsskolene i Vestfold til en spennende dag med kompetansebygging i arrangementsgjennomføring!

Kulturvertkurset skal ruste kulturvertene for oppgaver knyttet til arrangementer både i regi av Den kulturelle skolesekken(DKS) og skolens egne arrangementer. Deltakerne på dette kurset kan i tillegg til en felles kursdel, velge mellom tre relevante workshops, hvor de får sjansen til å utvide sin kompetanse innenfor fagfeltene lyd/lys, PR/konferansier eller kunstkritikk.

Som opplevelser generelt, blir også kunst- og kulturopplevelser sterkere når de møtes med entusiasme og forventing. Derfor er en av kulturvertenes viktigste oppgaver å skape oppmerksomhet om kommende kunst- og kulturbesøk på skolen – både blant medelever og lærere. Ved skoler hvor kulturverter deltar som arrangør, får både elever og lærere et større utbytte av både DKS-besøk og andre arrangementer ved skolen.

Kurset er gratis, inkluderer lunsj og vi dekker reiseutgiftene.

Påmelding innen 22.august.

Se mer informasjon om kurset samt dato for din skole her

 

YouSee: Borgheim skole

YouSee: Borgheim skole