vestfold

Kulturvertkurs høst 2017

Vi inviterer kulturverter og kulturkontakter ved ungdomsskolene i Vestfold til en spennende dag med kompetansebygging i arrangementsgjennomføring!

Kulturvertkurset skal ruste kulturvertene for oppgaver knyttet til arrangementer både i regi av Den kulturelle skolesekken(DKS) og skolens egne arrangementer. Deltakerne på dette kurset kan i tillegg til en felles kursdel, velge mellom tre relevante workshops, hvor de får sjansen til å utvide sin kompetanse innenfor fagfeltene lyd/lys, konferansier eller PR/kommunikasjon.

Som opplevelser generelt, blir også kunst- og kulturopplevelser sterkere når de møtes med entusiasme og forventing. Derfor er en av kulturvertenes viktigste oppgaver å skape oppmerksomhet om kommende kunst- og kulturbesøk på skolen – både blant medelever og lærere. Ved skoler hvor kulturverter deltar som arrangør, får både elever og lærere et større utbytte av både DKS-besøk og andre arrangementer ved skolen.

Kurset er gratis, inkluderer lunsj og vi dekker reiseutgiftene.

Påmelding innen 4. september 2017. 

Se mer informasjon om kurset samt dato for din skole her

 

YouSee: Borgheim skole

YouSee: Borgheim skole