Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
Produksjonsliste
Program
Vestfold fylkeskommune
Viser 52 produksjoner
Musikk • 5 - 7
Musikk • 8 - 10
Scenekunst • 1 - 3
Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • 9 - 10
Musikk • 1 - 7
Film • VG1 - VG3
Annet • VG1 - VG3
Film • 10 - 10
Litteratur • 6 - 7
Scenekunst • 1 - 4
Scenekunst • 1 - 2
Film, Musikk • 6 - 10
Kulturarv • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Scenekunst • 1 - 4
Musikk • VG1 - VG3
Musikk • 5 - 7
Scenekunst • 1 - 2
Scenekunst • 5 - 10
Visuell kunst, Annet • 5 - 5
Visuell kunst • 5 - 9
Musikk • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 7 - 7
Visuell kunst, Kulturarv • 7 - 7
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3