Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
Besøk på Haugar Vestfold Kunstmuseum eller Preus M...
Produksjonsliste
Program

Besøk på Haugar Vestfold Kunstmuseum eller Preus Museum

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Haugar Vestfold Kunstmuseum ønsker å gi barn og unge muligheten til å oppleve kunst ved å delta i en aktiv og profesjonell kunstformidling. Gjennom en dialogbasert metode formidler vi kunnskap og opplevelser som kan skape en økt interesse for kunst hos barn og ungdom og ellers bli en positiv erfaring i livet. 
For nærmere informasjon om utstillingsprogrammet på Haugar se; www.haugar.com

Preus museum er det Norges nasjonale museum for fotografi, og har et viktig oppdrag når det gjelder å formidle fotografi til barn og unge. Hvordan vi oppfatter verden rundt oss er kulturelt betinget. Fotografi er en kulturelt betinget måte å se verden på. Vi er opptatt av at et museumsbesøk på Preus museum skal være en positiv opplevelse for alle parter.
For nærmere informasjon om utstillingsprogrammet på Preus se; www.preusmuseum.no

KUNSTPORTEN
Kunstporten er en app som skal være et digitalt hjelpemiddel for de besøkende, barnefamilier og ungdom, som forhåpentligvis trigges til å diskutere eller relatere kunsten til seg selv og egen verden. Det er også ønskelig at innholdet skal skape en diskusjon mellom fler eller en egenrefleksjon.
For mer informasjon om appen se: http://kunstapp.wordpress.com/

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • I samarbeid med: Haugar Vestfold Kunstmuseum og Preus Museum
  • Idé/opplegg: Haugar Vestfold Kunstmuseum og Preus Museum

Om kunstner / utøver / gruppe

Museenes kunstformidlere/formidlere tilrettelegger ulike pedagogiske tilbud for alle alderstrinn og for hver utstilling som vises på museet. Omvisningene kan etterfølges av et besøk i verkstedet der elevene selv får lage et arbeid som speiler utstillingens tema og teknikk.

Gjennom Den Kulturelle Skolesekken har alle skoler mulighet til å benytte seg av dette tilbudet året rundt. Hvilket trinn som kan benytte seg av DKS-tilbudet på Haugar eller Preus er forskjellig fra kommune til kommune. Ta derfor kontakt med Dks-kontakten i din kommune for nærmere informasjon. Gå inn på museets hjemmeside for nærmere informasjon om tilbudet rundt de aktuelle utstillingene.

Kunstformidlerne ved Haugar er: Gry Bø, Caroline Berg og Mari Ravler Johansen.

Formidler ved Preus er: Ingri Østerholt og Maja Holst Svenden.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Haugar Vestfold Kunstmuseum
Foto: Haugar Vestfold Kunstmuseum
Peus Museum
Foto: Andreas Harvik/Preus museum
Kunstporten i bruk på Haugar
Foto: Haugar Vestfold Kunstmuseum
Kunstporten
Foto: Haugar Vestfold Kunstmuseum/Kunstporten
Kunstporten
Foto: Lillehammer Kunstmuseum
Visuell kunst
Trinn: 1 - 10
Praktisk informasjon
Maks publikumsantall
30
Pris
Museumsbesøket er gratis. Vestfold fylkeskommune dekker transport tur/retur Haugar eller Preus når det inngår som en del av Den kulturelle skolesekken.
Merknad
Bestilling av omvisning eller omvisning med verksted gjøres pr. tlf. til:
Haugar: 33 30 76 70
Preus: 33 03 16 30/404 42104
NB! Også klasser utenom Dks-tilbudet kan benytte seg av tilbudet fra Haugar og Preus. Museumsbesøket er også da gratis, men skolene selv må sørge for transport til museet.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune