Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Vikingtid - Midgard historisk senter
Produksjonsliste
Program

Vikingtid - Midgard historisk senter

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

En dag på Midgard

Vi ønsker årets elever og lærere velkommen til Midgard. I år vil dagen på Midgard foregå på Vikingeplassen(lekeplassen nedenfor museet) og i Borreparken. Årsaken til endringene i opplegget i år er at vi fra 2018 vi flytte tidspunktet for Vikingtid 6. trinn fra vår til høst. Året 2017 er et overgangsår, der vi gjennomfører Vikingtid for 6. trinn både vår 2017 og høst 2018 (29.8 - 22.9.2017)

All aktivitet skjer ute, så det er viktig at elever og lærere kler seg etter været. Matpakken spises ute under åpen himmel.

Oversikt over dagen:

PÅ VIKINGPLASSEN
Post 1. Arkeologi. 

Post 2. Vikingelekene. Øksekasting og andre leker på viking vis.

Post 3. Brødbaking.

I BORREPARKEN

Post 1: Håndtverk. Slyngring.

Post 2. I-pad. Teknologi og vikingtid.

Post 3: Runeverksted.

Hver klasse utgjør en gruppe. Gruppene får beskjed om rekkefølgen på aktivitetene ved ankomsten til Midgard. Lærerne har ansvar for å føre gruppene fra aktivitet til aktivitet. For at elevene skal få størst mulig utbytte av dagen, er vi avhengig av at lærere og evt. assistenter som følger klassen utfører enkle organisatoriske oppgaver. Disse oppgavene vil bli beskrevet for lærerne ved ankomst.

Gjennomføring av aktiviteter og forflytning foregår etter følgende oppsett:
Tid Aktivitet

09:30 -10:05 aktivitet

10:05 -10:15  Rydding og forflytning

10:15 -10:50  aktivitet

10:50 -11:00  Rydding og forflytning

11:00 -11:30  Lunsj (medbragt matpakke og drikke).

11:35 - 12:10  aktivitet

12:10 - 12:20  Rydding og forflytning

12:20 - 13:00  aktivitet

13:10  Avreise

BESKRIVELSE AV AKTIVITETENE

Nedenfor Midgard er det et område med aktiviteter - VKINGPLASSEN. Her vil det være 3 stasjoner.

VIKINGLEKER - elevene skal prøve seg på bueskyting, øksekasting og balanse trening. Med andre ord – forberede seg til å være «viking kriger».

ARKEOLOGI - elevene skal lære om arkeologi. De skal sålde jordmassene som er fraktet fra Sande gård ved Olsrød, utenfor Tønsberg. Elevene kan finne gjenstander som stammer helt fra folkevandringstiden (ca. 400-550 e.Kr.) og helt til «nyere tid» (1700-1800-tallet).

BRØDBAKING - elevene skal lære om mat i vikingtiden. De skal bake «viking» brød og spise den meg honning. Vi skal ha glutenfri alternativ. Vi må vite om allergi minst 2 dager på forhånd.

I BORREPARKEN vil det også være 3 stasjoner.

HÅNDVERK. Slyngring – elevene skal bli kjent en gammel teknikk for å flette bånd/små tau. I vikingtiden brukte de teknikken for å flette tau til seil på vikingskipene, eller pynte- og slitebånd til klær. Nå skal de flette vennskapsbånd.

I-PAD - elevene skal bruke ny teknologi. Med I-Pad skal de gå rund i parken og se hvordan området har sett ut for 1000 år siden. Hvor var Gildehallene plassert da den var i bruk? Guiden informerer først om parken og hjelper til underveis.

RUNEVERKSTED - elevene skal lære om de eldste skrifttegnene vi har i Norge og lit om hvordan runene utviklet seg og hva de ble brukt til gjennom mer en 1000 år. Elevene skal lage en runesmykke også. (eller amulett?)

Deltagende kommuner er: Svelvik, Sande, Holmestrand, Hof, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • I samarbeid med: Vestfoldmuseene
  • Idé/opplegg: MIDGARD HISTORISKE SENTER. Vestfoldmuseene.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Finner spor etter Varins hus
Foto: Midgard
Rollespill
Foto: Midgard
Arkeologi
Foto: Midgard
Gjestebud
Foto: Midgard
Kubbespill
Foto: Midgard
Baker
Foto: Midgard
Langhus
Foto: Midgard
Smed og Baker
Foto: Midgard
Øksekast
Foto: Midgard
Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anna Arnestad, tlf 33 07 18 50/917 32521
Programlengde
ca. 4 time + bussreise tur/retur
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Midgard historisk senter og Gildehallen
Transport
Vestfoldmuseene BESTILLER OG ORGANISERER busstransport til samtlige klasser.Bussen ankommer skolen deres kl 08.25 dersom ikke annet er avtalt. Elevene skal umiddelbart sette seg inn i bussen. Ankomst Midgard senest 09.15.
Avreise fra Midgard kl 13.10.Dersom dere ønsker å sykle, ber vi om å få beskjed om dette så raskt som mulig.
Gi beskjed dersom det er forskjellige hjelpebehov.
Pris
Alle utgifter dekkes av Vestfold fylkeskommune
Merknad
Vestfoldmuseene er ansvarlig for bestilling og organisering av busstransport.
Elever og lærere må ha med matpakke og drikke. Alle spiser ute, uansett vær. Toalettfasiliteter kan benyttes på Midgard og Gildehallen.HJELPEBEHOV. Gi beskjed dersom elever har forskjellige hjelpebehov.
ALLERGIER: Det skal bakes brød. Vi skal ha glutenfri alternativ. Fint om dere likevel gir oss beskjed om allergier. Vi må vite om allergier MINST 2 dager på forhånd.
PÅKLEDNING:
Alle aktivitetene skjer ute. Derfor er det viktig at man kler seg etter været. For at besøket skal bli vellykket understrekes det igjen at elever og lærere må ha på seg varme og regntette klær og sko!På stasjonen for ARKEOLOGI skal elevene sålde. Dette innebærer vann;). Ta derfor med støvler og regnklær, da det kan bli en del søl  
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune