Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kontaktperson:
BONUS: Du er FRI! og HEN – Flytende kjønn
Produksjonsliste
Program

BONUS: Du er FRI! og HEN – Flytende kjønn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Du er FRI! er en fortellerforestilling som vil foregå på Haugar Vestfold Kunstmuseum i temautstillingen HEN – Flytende kjønn og i interaksjon mellom skuespiller, kunstverkene og elevene. Forestillingen tar utgangspunkt i skeiv historie, i levde liv, fra gamle historiske arkiv og fra vår egen samtid. Forestillingen er elastisk og vil endres i samspill med tilhørerne. Elevenes erfaringer og holdninger skal tas på alvor og få spille med og det legges opp til samtale etter forestilling.

Du er FRI!
En fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold

Isak og Even fikk hverandre – og innmari mange jublet. Men hvorfor er de med i et program som heter «SKAM»?

Samfunnet vårt er mangfoldig og skal romme oss alle. Vi sier det ofte, men har det alltid vært slik – og er det slik i dag? Når noen kalles eller kaller seg «skeive», sier det at vi egentlig skal være rett? Og hva er «rett» og hvem er egentlig «vi»? Kan vi alle få være den vi er, uten å føle oss mindreverdig eller satt i bås? Hvorfor har vi de holdningene vi har? Hvordan endrer holdninger seg? Har de endret seg? Var det vanskeligere å være skeiv før?

Mange spørsmål dukker opp når man skal snakke om toleranse, likeverd og skeivt mangfold. Og noen kan synes det er utfordrende å snakke om. Mens andre igjen kan mene at det er unødvendig eller at vi er ferdig snakka. Er`e ikke greit nå liksom? Trenger vi å snakke mer om det?

Ja. Det trenger vi. Fordi mange av oss ikke faller innenfor kategorien vi. Noen er utenfor – og må komme ut av et skap for å vise hvem de er. Samfunnet vårt, språket vårt, kodene våre, klærne, lekene, interiøret, fargene, blikkene viser det fortsatt tydelig. Det samme gjør tallenes tale. Folk som bryter med normer for kjønn og seksualitet sliter mer på de fleste livsområder enn de som følger heteronormaliteten.

Og det er ikke greit.

HEN – Flytende kjønn

Kjønn er et begrep som er i stadig bevegelse og i dagens samfunn har kjønn og identitet fått en fornyet aktualitet, noe som TV- serien Skam er et godt eksempel på. Utstillingen HEN-Flytende kjønn viser arbeider fra en rekke norske og internasjonale samtidskunstnere som tematiserer kjønnets flytende og overskridende posisjon i vårt samfunn. De reiser spørsmål til kjønnsstereotypienes tilbakeforeliggende mekanismer, kjønn og konsumpsjon, kjønn og biologi og hvordan samfunnskulturen opprettholde strenge stereotype forestillinger rundt kjønn og identitet. Hvordan er disse mekanismene med på å forme vår identitet og følelse av frihet?

Utstillingen vil inneholde multimediale utrykk som foto, film, installasjoner med tekstile utrykk. HEN - Flytende kjønn er et samarbeid med arkivet i Vestfoldmuseene, Skeivt arkiv i Bergen og en rekke organisasjoner lokale og nasjonale organisasjoner.      

Kunstnere som er med

Sille Storihle, Bjarne Melgaard, Ronaldo Ventura, ane Lan, Vibeke Tandberg, Dania Burger, Astrid Runde Saxegaard, Narve Hovdenakk, Tonje Gevjon, Geir Moseid, Marie Høeg, Bolette Berg, Christer Strømholm og Greenfield Sander med flere.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Skuespiller Charlotte Øster og Haugar Vestfold kunstmuseum
  • Idé/opplegg: Fortellerforestillingen «Du er FRI» tar utgangspunkt i skeiv historie, i levde liv. De trekkes ut av gamle historiske arkiv og hentes fra vår egen samtid. Og den berører og utfordrer holdningene våre – og hvordan vi forvalter de verdiene som vi liker å holde frem i et såkalt likeverdig, tolerant og mangfoldig samfunn. Forestillingen er elastisk og vil endres i samspill med tilhørerne. Det legges opp til samtale etter forestilling, der elevenes erfaringer og holdninger får spille med. «Du er FRI» har kommet til som et samarbeid mellom Vestfoldarkivet, Vestfold fylkeskommune seksjon folkehelse og foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Vestfold. Også Skeivt arkiv. Skeiv Verden og Rosa kompetanse har bidratt med sin faglige støtte.Det er forteller Charlotte Øster som bærer forestillingen og hun har selv skrevet den. 

Om kunstner / utøver / gruppe

Det er forteller Charlotte Øster som bærer forestillingen og hun har selv skrevet den, Vestfoldarkivets formidler Ulla Nachtstern har vært rådgiver underveis. Formidlingsprosjektet er et samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Vestfold fylkeskommune seksjon folkehelse. Prosjektet knyttes helt konkret til foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Vestfold. FRI Vestfold har gitt sin tilslutning til dette og bidrar aktivt med sin kompetanse og med sin foreningshistorie, som er bevart i Vestfoldarkivet. Også Skeivt arkiv. Skeiv Verden og Rosa kompetanse har bidratt med sin faglige støtte.


Multimedia og vedlegg

Bilder

Du er fri!.jpg
Kunstarter i samspill
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Påmelding direkte til Haugar Vestfold kunstmuseum.
Uke 5, 6 og 7 (31.jan – 17.feb)
 kl 1000 og kl 1215 evnt kl 1400
Programlengde
90 minutter
Arena / rom
Haugar Vestfold kunstmuseum
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune