Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Du er FRI!
Produksjonsliste
Program

Du er FRI!

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Lærerveiledning

Du er FRI!

En fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold

Isak og Even fikk hverandre – og innmari mange i Norge jublet. Men hvorfor er de med i et program som heter «SKAM»?

Samfunnet vårt er mangfoldig, det skal romme oss alle. Vi sier det ofte, men har det alltid vært slik – og er det faktisk slik i dag? Når noen kalles eller kaller seg «skeive», sier det at man egentlig skal være rett? Og hvem er egentlig vi? Er alle inkludert i det «vi`et»?

Føler alle at de får lov til å være den de er, uten å føle seg mindreverdig eller avvist eller redusert til en person satt i bås?

Hvorfor har vi de holdningene vi har i dag? Hvordan endrer holdninger seg? Har de endret seg? Var det vanskeligere å være skeiv før?

Det er så mange spørsmål som dukker opp når man skal snakke om toleranse, likeverd og skeivt mangfold før og nå. Og mange kan synes det er skjørt og litt utfordrende å snakke om. Mens andre igjen mener at det er unødvendig eller at vi er ferdig snakka. Er`e ikke greit nå liksom? Holdninger og sånn? Trenger vi å snakke mer om det?

Ja. Det trenger vi. Fordi mange av oss ikke faller innenfor kategorien vi. Noen er utenfor – og må komme ut av et skap for å vise hvem de er. Samfunnet vårt, språket vårt, kodene våre, klærne, lekene, interiøret, fargene, blikkene viser det fortsatt tydelig. Det samme gjør tallenes tale. Folk som bryter med normer for kjønn og seksualitet sliter mer på de fleste livsområder enn de som følger heteronormaliteten.

Og det er ikke greit.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Fortellerforestillingen Du er FRI tar utgangspunkt i skeiv historie, i levde liv. De trekkes ut av gamle historiske arkiv og hentes fra vår egen samtid. Og det berører og utfordrer holdningene våre – og hvordan vi forvalter de verdiene som vi liker å holde frem i et såkalt likeverdig, tolerant og mangfoldig samfunn. Forestillingen er elastisk og vil endres i samspill med tilhørerne. Elevenes erfaringer og holdninger skal tas på alvor og få spille med og det legges opp til samtale etter forestilling.


Om kunstner / utøver / gruppe

Det er forteller Charlotte Øster som bærer forestillingen og hun har selv skrevet den, Vestfoldarkivets formidler Ulla Nachtstern har vært rådgiver underveis. Formidlingsprosjektet er et samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Vestfold fylkeskommune seksjon folkehelse. Prosjektet knyttes helt konkret til foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Vestfold. FRI Vestfold har gitt sin tilslutning til dette og bidrar aktivt med sin kompetanse og med sin foreningshistorie, som er bevart i Vestfoldarkivet. Også Skeivt arkiv. Skeiv Verden og Rosa kompetanse har bidratt med sin faglige støtte.

Charlotte Øster arbeider som freelance forteller og kursholder. Hun turnerer gjennom Den Kulturelle Skolesekken med ulike forestillinger i flere fylker. Hun har hatt oppdrag for NRK, Litteraturhuset, Riksscenen, Det Andre Teateret, Rikskonsertene, Festspillene i Bergen, Den internasjonale Fortellerfestivalen, Førde internasjonale folkemusikkfestival, Mela festival, skoler, barnehager, bibliotek, næringsliv, m.m.

Charlotte er medlem av Fortellerhuset og ensemblet Pøh!Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

charlotte1 asker portrett.jpg
Scenekunst / Crossover
Trinn: 9 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Programlengde
45 - 60 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
klasserom
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune
Medvirkende
  • Charlotte Øster (Skuespiller)