Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
På kanten av havet - mer info kommer om kunstverk...
Produksjonsliste
Program

På kanten av havet - mer info kommer om kunstverksted

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Lærerveiledning

Bli kjent med Færder Nasjonalpark.

Velkommen til Besøkssenter nasjonalpark Færder. Vårt oppdrag er å spre kunnskap om nasjonalparken og å drive naturveiledning og skape aktivitet i nasjonalparken.

Senteret viser utstillingen På kanten av havet. Her vil elevene få en introduksjon til nasjonalparken. Utstillingen er digital og interaktiv og innbyr til at elevene jobber i små grupper og utforske sammen. Utforskningen skjer gjennom aktive bevegelser som igjen gir «kommunikasjon» med projeksjonene på veggen. Utstillingen gir god kunnskap om noen utvalgte arter samtidig som elevene kan leke og delta i projeksjonen som danner en film.

Besøket i utstillingen består av 2 deler hvor en del forgår inne i det digitale interaktive havet. Del to tar for seg utvalgte temaer i nasjonalparken. En naturveileder vil lede elevene gjennom historiene og utfordre elevene med quiz og praktiske øvelser. Målet er å gi kunnskap om nasjonalparken.

Vi fokuserer på 3 utfordringer:

Hvor er fiskene? Hva er plankton? Hva er et spøkelsesgarn

2017 er FNs år for bærekraftig reiseliv. Hva betyr bærekraft?

Del 1 foregår inne i rotunden med nettbrett. Senteret har nettbrett til utlån. De er satt opp som verktøy til utstillingen og er enkle og intuitive i bruk.

Del 2 foregår delvis i rotunden uten film med nettbrett og delvis med en vandring ute der hav møter land.

Vandringen ute vil foregå i området rundt senteret.

Elevene skal bli kjent med noen arter i nasjonalparken og lære seg å se de i sammenhengen med bærekraft og kretsløp. Hva kan vi gjøre for å ta vare på nasjonalparken og bidra til at andre kan høste.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nøtterøy kommune
  • Idé/opplegg: Opplegget er delt i to.
    * Kunstnermøte med verksted
    * Færder nasjonalparksenter
    Skriv mere her

Om kunstner / utøver / gruppe

Færder Nasjonalparksenter

Ellen Karin Mæhlum

Multimedia og vedlegg

Bilder

På_kanten_av havet1.jpg
Verdens_ende_På_kanten_av_havet.jpg
nettbrett_nasjonalparksenteret.jpg
Visuell kunst / Billedkunst, Annet
Trinn: 5 - 5
Praktisk informasjon
Programlengde
4 klokketimer
Maks publikumsantall
30
Arrangører
Arrangert av:
Nøtterøy kommune