Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Skrivekurs med Marte Østmoe
Produksjonsliste
Program

Skrivekurs med Marte Østmoe

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hvor stor er stor?

-hvor grusomt er grusomt?

En dobbelttime med litterære bilder:

Dobbelttimen starter med at Marte Østmoe presenterer seg, forteller om hvordan hun jobber og hvorfor hun er så opptatt av metaforer. Det gis eksempler der metaforer er effektive virkemidler i språket generelt. Ikke kun i norskstiler – men i politikken og retorikk.

I plenum diskuterer vi klisjeer. Hva er en klisjé? Vi diskuterer tomme begrep som stor, liten, langt, grusomt, vondt og ser hvordan vi kan gjøre dem mer konkrete/ presise.

Hva er stort for meg? Hva er stort for deg?

Etter 45 minutter får elevene 10 – 15 minutter ute. Før friminuttet tar de med seg en oppgave. Etter friminuttet er det arbeidsøkt/ fri skriving: 15 - 20 minutter.

De siste 20 minuttene avsluttes med opplesning, diskusjon og kommentarer fra klassekameratene.

Etter skrivekurset skal elevene forstå verdien av å formulere seg presist ved bruk av litterære bilder, og de skal sitte igjen med god forståelse av begrep som ”metafor”, ”simile”, ”presist språk” ,”besjeling” ,  ”klisjé” og ”assosiasjon”.


Læreplanmål

  • Uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster
  • Presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig
  • Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
  • Vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 
  • Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Marte Østmoe

Frilansjournalist siden 1998 med Bachelor i kulturfag.

Kåsør, foredragsholder og bokbader.

Forfatter av ”50 crazy things to do in Norway”.

Sjefsredaktør for Lyst forlag under Forlagshuset i Vestfold.

Leder for skrivekurs på Verket Larvik, Voksne for barn og under Stavern Litteraturfestival.


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Skrivekurs
Foto: Pixabay
Marte Østmoe.jpg
Fargeblyanter. Skrivekurs.jpg
Foto: Pixabay
Litteratur
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Programlengde
2 skoletimer
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune
Medvirkende
  • Marte Østmoe